Què és Ecomon: els membres

Ecomon som persones que fan un front d’acció orientat a difondre la cultura del donar i crear desenvolupament i riquesa on no n’hi ha, mitjançant la donació dels seus coneixements, els seus contactes, els seus recursos o el seu temps.

Tenim en comú que volem actuar de manera eficaç. Acollim tothom, especialment els qui creuen que no és bo instal·lar-se en un model consumista orientat al “tenir” i volen obrir-se a la “cultura del donar” i dedicar els seus excedents a millorar el seu entorn, començant pels més desfavorits. Som empresaris, professionals liberals, funcionaris i empleats que, havent adquirit un benestar suficient, fan l’opció d’un estil de vida sobri, renunciant al consumisme i orientant-se a viure be amb poc perquè altres puguin, senzillament, viure.

Volem donar-nos a causes que promoguin un món més just i solidari.

Ecomon actua en dos fronts principals. El primer, es basa en recopilar tota la informació possible relativa a diferents casos o projectes de millora i desenvolupament (personal o col·lectiu), amb l’objectiu de poder avaluar, decidir i actuar per resoldre’ls satisfactòriament. El segon, pretén ajudar a reforçar el convenciment intern dels seus membres i promoure la difusió de la cultura del donar, podent actuar com a grup o individualment.

Tot plegat, una plataforma cívica que vol convertir-se en un signe o testimoni viu, enmig d’una societat individualista i sovint hostil, convençuda que tot es compra i es ven, que ha fet del diner un Déu.

Aquest és el nostre plantejament. Avui, ja disposem d’un nucli d’amics convençuts, que comparteixen l’aventura d’obrir-se cap a fora i convèncer la gent que no hi ha millor forma de viure que compartint.

Convidem tots aquells amb sensibilitat i interès en aquest camp que, amb tota llibertat, s’adhereixin al nostre grup i comparteixin amb nosaltres aquest projecte que, en principi, té prevista la connexió bàsica a través d’internet i alguna reunió informativa o de treball a banda de l’actuació particular que cadascú decideixi fer.