La cultura del donar

Un dels reptes de Ecomon és el de difondre “la cultura del donar”, fins a arrelar-la dins la nostra vida i la del nostre entorn proper.

Donar és un dels actes més sublims que pot fer la persona. És una forma de comunicar-nos que, a més d’afavorir l’altre, ens dignifica i ens dona la satisfacció d’haver sortit de nosaltres mateixos, d’obrir-nos al món i sentir-nos més persones.

Per això, els que formem Ecomon ens proposem lliurement, segons les possibilitats de cadascú, dedicar els nostres excedents als altres, començant pels més desfavorits, fent així la nostra part per pal·liar les grans desigualtats i injustícies existents, que són la base de la majoria dels mals que afecten avui la humanitat.

La cultura del donar vol parlar poc i actuar molt. Vol avançar cap a una humanitat més compassiva, digna i solidària.

Què podem donar

  • Temps: apuntant-nos a alguna comissió de treball o participant en l’organització.
  • Idees i coneixement: per afavorir el progrés del món, adhesions, projectes o captació de recursos, etc.
  • Recursos: materials i/o diners.
  • Informació d’interès: contactes per facilitar la gestió i eficàcia de l’organització, articles de referència o títols de llibres que fomentin la cultura del donar.

On actuem

Els mateixos membres o simpatitzants d’aquesta organització són els encarregats de cercar, detectar i proposar els diferents projectes o casos que necessiten ajut i/o d’obtenir els recursos per resoldre’ls .

L’organització valorarà i prioritzarà els projectes en funció de la coherència i dels objectius del grup.

“Acció per a una nova economia”

“Creiem que una altra economia és possible”

“Acció per promoure la pau”

“Volem divulgar la cultura del diàleg i de la pau”

“Acció per millorar el medi ambient”

“Volem defensar el món, perquè és la casa de tots”

“Acció per una nova política”

“Volem una política basada en el respecte i el bé comú”

“Acció per una cultura del diàleg”

“Entenem el diàleg com a base i futur de les persones”

“Acció per aconseguir una medicina per a tothom”

“Volem que la medicina s’orienti a la persona”

“Acció per a una educació basada en el respecte i en els valors”

“Donem suport a escoles que promoguin valors i cultivin l’esforç”

“Acció per facilitar la integració”

“Volem afavorir la integració de la gent nouvinguda”